PLA flessen - Biobased flessen!

Wie slim is, heeft oog voor de toekomst. Naast het sluiten van de productcyclus door betere recycling, vinden wij het ook belangrijk om te kijken naar hernieuwbare grondstoffen. Dumocom is zich terdege bewust van de voor- en nadelen van biobased grondstoffen. Wij nemen deze ontwikkelingen echter zeer serieus en voelen het als onze plicht om ook dit pad te verkennen.

Dumocom heeft een fles ontwikkeld op basis van PLA, polymelkzuur. Deze flessen zijn 100% biobased. In een industriële composteringsinstallatie zullen de flessen weer vervallen tot melkzuur, echter in de vrije natuur zal dat niet gebeuren. Het is dus zeker geen oplossing voor zwerfafval. Wij zijn graag bereid onze informatie met u te delen, zodat u zelf tot een afgewogen oordeel kunt komen.

Lost het alle problemen op? Zeker niet. Maar het kan een belangrijke stap zijn op weg naar een circulaire economie.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?